Historie
SV Drachten is opgericht in 1992 door een handvol bevriende schutters. Begin 1993 sloot SV Drachten zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en het NOC/NSF. Na een grondige opknapbeurt konden de leden van SV Drachten op woensdagmiddag terecht op de niet in gebruik zijnde schietbaan van politie Heerenveen in het bos bij Katlijk. Een keer in de maand konden de geweerschutters van SV Drachten terecht op de 50 meter baan in Beilen.

Huidige situatie
Tien jaar later werd begonnen met de bouw van het huidige moderne schietsportcentrum aan de A7 in Drachten. Tegenwoordig is SV Drachten met ruim 400 leden de grootste schietsportvereniging van Noord-Nederland en haar leden kunnen gebruik maken van het moderne schietsportcomplex met 5 schietpunten op de 10 meter baan voor luchtwapens, 7 schietpunten voor vuurwapens op de 25 meter en op de 50 meter baan.

Alle schietbanen zijn voorzien van een automatisch kaartentransportsysteem, een moderne luchtzuiveringsinstallatie en een zandkogelvanger, waardoor met vrijwel alle toegestane kalibers de schietsport te beoefenen is. Het uitgebreide arsenaal aan verenigingswapen is hier een afspiegeling van en deze staan gratis ter beschikking van de leden.

Niet alleen de moderne accommodatie onderscheid SV Drachten van vele andere schietsportverenigingen, maar ook het feit dat haar leden op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Voor de schietsportdisciplines die vanaf de baanzool worden verschoten zoals, DSR, IPSC en militair pistool kunnen leden van SV Drachten gemiddeld 2x per maand op zondagochtend terecht.