Historie
SV Drachten is opgericht in 1992 door een handvol bevriende schutters. Begin 1993 sloot SV Drachten zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en het NOC/NSF. Na een grondige opknapbeurt konden de leden van SV Drachten op woensdagmiddag terecht op de niet in gebruik zijnde schietbaan van politie Heerenveen in het bos bij Katlijk. Een keer in de maand konden de geweerschutters van SV Drachten terecht op de 50 meter baan in Beilen.

Huidige situatie
Na 10 jaar zonder eigen gebouw is SV Drachten in 2003 begonnen aan de bouw van het van het huidige moderne schietsportcentrum aan de A7 in Drachten.
Tegenwoordig is SV Drachten met ruim 400 leden de grootste schietsportvereniging van Noord-Nederland en haar leden kunnen gebruik maken van het moderne schietsportcomplex met 6 schietpunten op de 10 meter baan voor luchtwapens, 7 schietpunten voor vuurwapens op de 25 meter en op de 50 meter baan.

Doelstelling
Schietsport Vereniging Drachten stelt zich tot doel haar leden te faciliteren de schietsport te beoefenen. Daarnaast verzorgt zij de begeleiding c.q. het toezicht bij
schietoefeningen en wedstrijden. Tenslotte is het haar taak de leden op te leiden en te begeleiden tot volwaardige sportschutters. Dit alles binnen het kader van de Wet Wapens en Munitie (WWM). Speerpunten binnen het huidige beleid zijn:

  • De schietsport naar een hoger niveau brengen;
  • De schietsport toegankelijker maken voor vrouwen-, gehandicapten-, jeugdigen- en ouderen.

Vanuit de vereniging wordt dit bewerkstelligd door:

  • Lidmaatschap K.N.S.A.;
  • Aansluiting bij het NOC-NSF;
  • De bouw van een modern indoor schietsport centrum centraal in Noord- Nederland.

Om geïnteresseerden nader met de schietsport te laten kennismaken is er maandelijks een introductie moment.