Historie

De grondleggers, een aantal bevriende schutters, besloten in december 1992 dat het tijd werd voor een schietsport vereniging in de regio Drachten. Deze mensen hebben op 11 december van datzelfde jaar een voorlopig bestuur gevormd van wat nu SV Drachten is.

Met een uitgebreide publicatie in de Drachtster Courant werden de inwoners benaderd met het verzoek om lid te worden van de jonge vereniging. Tijdens de oprichtings- vergadering op 29 december 1992 werdhet definitieve bestuur gevormd. De statuten werden notarieel bekrachtigd op 25 februari 1993. Een inschrijving bij de Kamer Van Koophandel alsmede de aanmelding voor het lidmaatschap bij de K.N.S.A.en het NOC*NSF volgden spoedig hierna.

Tussendoor moest door het bestuur natuurlijk nog een verenigingslogo worden ontworpen en een “schiet- en veiligheidsreglement” worden opgesteld. Er moest tevens een schietpaspoort worden ontwikkeld, welke gedrukt en op voorraad genomen moest worden. De belangrijkste vraag “waar gaan wij schieten” was echter nog niet beantwoord, er was immers nog geen schietbaan voorhanden. Medio 1993 kon de jonge vereniging uiteindelijk, na veel gelobby en onderzoek, bij de Gemeente Politie Heerenveen op hun niet meer in gebruik zijnde schietbaan in Katlijk terecht. Het bestuur en de leden hebben gezamenlijk de schietbaan opgeknapt conform de door het Ministerie van Defensie gestelde eisen en richtlijnen voor buitenschietbanen. Het streven hierbij was om een Ministeriële Erkenning te verkrijgen zodat het mogelijk werd om op militaire banen te gaan schieten.
Deze Ministeriële Erkenning is aan SV Drachten toegekend op 26 augustus 1994.


De eerste schietbaan van SV Drachten in Katlijk.

De baan in Katlijk was ’s winters niet gebruiken wanneer de kogelvanger bevroren was en de gemeente had eigenlijk de wens om de baan te sluiten. Tevens steeg het aantal leden gestaagd met als gevolg dat de noodzaak voor extra schietpunten en een ruimere huisvesting steeds duidelijker werd.
Een splinternieuw modern indoor schietcentrum in Drachten zou de beste oplossing blijken te zijn. Door de regionale uitstraling van dit schietcentrum verwachtte de vereniging op korte termijn nog meer aanwas te krijgen. Reeds in een vroeg stadium  heeft de vereniging een stichting opgericht voor het bouwen en het beheren van een dergelijke schietaccommodatie.
Grond werd aangevraagd, bezwaarschriften werden afgewezen en vergunningen werden verkregen.

Eind 2003 werd er begonnen met de bouw van ons huidige schietsportcentrum. Op de fundering en stalen constructie na werd het hele complex door de leden van SV Drachten zelf gebouwd en twee jaar laten in gebruik genomen. Meer over de bouw.

Wegens financiële problemen, welke door onvoorziene zaken werden opgelopen, werd het schietsportcentrum enkele crisisjaren later pas officieel geopend tijdens op de open dag op 15 september 2007.

Comments are closed.