Een lidmaatschap voor een volwassen lid is € 187,- per jaar.
Daarbij komt nog het lidmaatschap van de KNSA. Deze kost € 42,50 per jaar.

Een jeugd lidmaadschap is € 122,- (t/m 18 jaar)

De contributie kan per kwartaal of ineens per jaar worden voldaan.