De contributie van Schietsportvereniging Drachten is exclusief de afdracht aan de KNSA.

De contributie kunt u per jaar betalen of per kwartaal. De betaling gaat via automatische incasso waarvoor u een machtiging heeft getekend.

De afdracht van de KNSA vind plaats in februari en ook via automatische incasso.

Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt u voor het lopende kwartaal/jaar, afdracht KNSA voor het lopende jaar/halfjaar, de eventuele restitutie introductie en de entreegelden voor de Schietsportvereniging Drachten en KNSA een nota per post/email. Hierna volgt de automatische incasso zoals afgesproken bij de inschrijving.

Contributie SV Drachten per 2022:

JaarKwartaal
Senior18 jaar en ouder187,0046,75
JuniorJonger dan 18 jaar105,0026,25
JuniorGebruik Materialen15,00

Afdracht KNSA:

Jaar1/2 jaar
Senior21 jaar en ouder42,5021,25
Junior A18 t/m 20 jaar22,0011,00
Junior B15 t/m 17 jaar17,008,50
Junior Ct/m 14 jaar17.008,50

Entreegeld SV Drachten:

Senior18 Jaar en ouder60,00
JuniorJonger dan 18 jaar30,00

Entreegeld KNSA:

Senior21 Jaar en ouder42,50
Juniort/m 20 jaarGratis
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het kalenderjaar en dient bij opzegging door het lid
    voor 1 december van het kalenderjaar te geschieden
    .
  • Indien u reeds de afdracht KNSA betaald via een andere schietsportvereniging dan zijn de afdracht KNSA
    en het entreegeld van de KNSA niet van toepassing