Lid worden

Indien u eens kennis zou willen maken met SV Drachten en de schietsport, neemt u dan eerst contact op met de introductiecommissie middels onderstaand formulier. Komt u langs zonder afspraak, dan is het hoogst waarschijnlijk niet mogelijk om te schieten.

De procedure om lid te worden van SV Drachten en de kosten worden onder het formulier beschreven.


Soort aanvraag:
Opgave introductie
Lidmaatschap aanvragen

[recaptcha]Kosten

De inschrijfprocedure:

Om lid van SV Drachten te kunnen worden, dient u:

 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen;
  Deze aanvraag wordt aangemaakt door de secretaris en verloopt via het internet. De betaling dient met iDEAL gedaan te worden Houdt hierbij rekening met een behandeltijd van 1 tot 2 weken.
  Indien u in het bezit bent van verlof WM-4 voor vuurwapens, hoeft u geen VOG te overleggen maar kunt u een kopie van het verlof inleveren.
  Een formulier voor de VOG aanvraag via de gemeente is indien de aanvraag per internet en iDEAL niet mogelijk is te verkrijgen bij het secretariaat. Deze aanvraagmethode is echter wel duurder en heeft een behandeltijd van 3-8 weken;
 • Een (recente en goed gelijkende) pasfoto bij de secretaris in te leveren;
 • De contributie voor de resterende periode van het betreffende jaar te voldoen door ondertekening van een machtiging;
 • De inschrijfformulieren van SV Drachten in te vullen tijdens het intakegesprek;
 • Een identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) te overleggen teneinde uw identiteit aantoonbaar te maken.

Notitie: de vereniging behoud zich het expliciete recht voor om inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. Bij het aangaan van dit lidmaatschap stemt u er automatisch mee in dat er, indien het bestuur dit wenselijk acht, een antecedentenonderzoek wordt ingesteld.

Aspirant status (zonder WM-4):
Een aspirant lid is herkenbaar aan een wit schietpaspoort, hierna te noemen het “aspiranten schietregister”. Het aspiranten schietregister heeft 3 functies, namelijk:

Het herkennen, begeleiden, instrueren en testen van aspirant leden gedurende hun status van aspirant lid.
Het aspirant lid de beknopte basistheorie aanbieden die nodig is om de in het register beschreven testen te kunnen afleggen, zodat hij/zij na het met goed gevolg afleggen van diverse praktische testen zelfstandig zijn of haar schietbeurten kan maken.
Het registreren van de schietbeurten en het aftekenen van de met goed gevolg afgelegde testen.

De aspirant status duurt een half tot twee jaar. Tijdens deze periode wordt de aspirant begeleid door instructie instructeurs en dienen er een aantal testen worden afgelegd. Ook dient de aspirant deel te nemen aan een theorieavond. Na zes maanden kan het bestuur op verzoek besluiten tot toelating als gewoon lid. Deze eisen zijn beschikken over goede kennis over wapens, beschikken over een goede schietvaardigheid en minimaal 18 schietbeurten hebben afgetekend.

Volwaardig lidmaatschap:
Indien alles naar wens is verlopen en er geen overwegende bezwaren zijn ingebracht, ontvangt u binnen afzienbare tijd uw officiële SV Drachten schietregister en bent u volwaardig lid van de vereniging.

Comments are closed.