OPROEP! OPROEP!

Beste leden wij zoeken nieuwe bestuursleden!!

Onze secretaris heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn en zonder secretaris werkt de vereniging niet! Tevens wil het bestuur het bestuur uitbreiden met een 2e secreataris en 2e penningmeester. Dus we hebben nieuwe kandidaten nodig. Geef je op bij het bestuur (mail of mondeling op de club).