Piet Bergsma

Op zaterdag 20 Augustus 2011 is de oud-voorzitter van Schietsportvereniging Drachten, Piet Bergsma, overleden.

SV Drachten is Piet Bergsma zeer erkentelijk voor zijn jarenlange en reusachtige inspanning en, ja, strijd die tot de realisatie van ons mooie Schietsportcomplex aan de Sportplaan en een bloeiende vereninging hebben geleid. Alleen een krachtige, oprechte en onvermurwbare persoon als Piet kon dit tot het eind volharden. Tragisch is dat hij er zelf, vanwege ziekte, er nauwelijks gebruik van had kunnen kan maken.

Wij gedenken Piet als een man die jarenlang voor de goede zaak van een schietsportcomplex in Drachten stond en bleef staan ook als het moeilijk werd, wat dikwijls gebeurde.

Greate Pier wie in hiele sterke keardel. Op in kear wied er us oan ’t ploeijen. Hy hie ’t hynder foar de ploege spand. ’t Wie noch in âlderwetske ploege mei in houten balke. Doe kom der in fremde man op him ta en dy frege: “Wite jo hwer’t greate Pier wennet?” Doe sloech Pier it hynder foar de ploege wei. En hy naem de ploege yn ‘e rjochterhân en tilde him in ein fan ‘e groun en doe wiisde er mei de ploege op in hûs. En hy sei: “Sjoch, dêr wennet er.” Mei de oare fûst sloech er himsels op it boarst en sei: “En hjir stiet er.”

Comments are closed.