Bedankt voor het reserveren van een baan. Zorg er voor dat je maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.

  • Was voor en achteraf je handen
  • Vermijd direct contact met je medeschutters
  • Na je schietbeurt ga je achter de rode lijn staan en wacht je op de baancommandant