De veiligheid vinden we erg belangrijk binnen onze vereniging.

Elk nieuw lid krijgt een uitgebreide opleiding door een instructeur in de veilige omgang met vuurwapens. Tijdens deze opleiding wordt dit in de praktijk gedaan met een pistool, revolver en een geweer.  Ook een verplichte theorieles maakt  deel uit van de opleiding.  Hierna volgt een examen /PVB (Proeve Van Bekwaamheid). Dit wordt afgenomen door een gecertificeerd instructeur.  

Tijdens de opening van de 25 en de 50 meter baan is er een VVF (Verenigings Veligheids Functionaris) aanwezig die toeziet op het veilig omgaan met vuurwapens.  Elke wapen en magazijn wat de baan verlaat zal worden gecontroleerd door deze functionaris.  Zo zorgen we ervoor dat er geen geladen wapens de baan verlaten.