De vereniging

Schietsport Vereniging Drachten stelt zich tot doel haar leden te faciliteren de schietsport te beoefenen. Daarnaast verzorgt zij de begeleiding c.q. het toezicht bij schietoefeningen en wedstrijden. Tenslotte is het haar taak de leden op te leiden en te begeleiden tot volwaardige sportschutters. Dit alles binnen het kader van de Wet Wapens en Munitie (WWM). Speerpunten binnen het huidige beleid zijn:

  • De schietsport naar een hoger niveau brengen;
  • De schietsport toegankelijker maken voor vrouwen-, gehandicapten-, jeugdigen- en ouderen.

Vanuit de vereniging wordt dit bewerkstelligd door:

  • Lidmaatschap K.N.S.A.;
  • Aansluiting bij het NOC-NSF;
  • De bouw van een modern indoor schietsport centrum centraal in Noord-Nederland.

Onze vereniging onderscheidt vier groepen deelnemers:

  • Introducés;
  • Aspirant leden (wit schietpaspoort);
  • Volwaardige leden (gekleurd schiet

Om geïnteresseerden nader met de schietsport te laten kennismaken, wordt eenieder de gelegenheid geboden om een schietoefening bij te wonen. Denk er wel aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Tegen een vergoeding kunt u met een klein kaliber geweer schieten onder begeleiding van een instructeur. U kunt geheel vrijblijvend van deze mogelijkheid gebruik maken. Indien u op deze uitnodiging wenst in te gaan, willen wij u vriendelijk verzoeken om contact op te nemen met het de introductiecomissie. Een aantal keer per maand is de secretaris van SV Drachten aanwezig op het schietsportcentrum aan de Sportlaan te Drachten, om al uw vragen te beantwoorden betreffende inschrijving, WM3 etc. Voor een afspraak kunt u een mail sturen naar secretaris@svdrachten.nl.

Wij verwelkomen u graag op onze schietbaan.

Comments are closed.