Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld zal de secretaris contact met je opnemen en jou de informatie toesturen voor het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Een VOG is verplicht om (aspirant)lid te worden. Wanneer de VOG geregeld is zal de secretaris je uitnodigen voor een intake gesprek. Je wordt nu ingeschreven als aspirant-lid van de vereniging.


Zodra je bent ingeschreven, is het belangrijk om je aan te melden voor de veiligheidstoets (VVT). Ter voorbereiding op deze toets, bekijk je de e-learning serie op onze website. Zorg ervoor dat je de filmpjes meermalen bekijkt en de informatie goed tot je neemt. Maak notities en schrijf ook eventuele vragen op.

Tijdens de VVT, krijg je 20 multiple choice vragen. Voorafgaand aan de toets is het mogelijk je vragen te stellen aan de examinatoren. Je slaagt als je minimaal 16 van de 20 vragen goed beantwoordt. Wees gerust: als je de e-learning serie goed (!) hebt gevolgd, is de toets niet moeilijk te voltooien. Mocht je niet slagen, kun je twee weken later opnieuw een poging doen.


Nadat je bent geslaagd voor je VVT, ontvang je een uitnodiging van een instructeur. Deze gaat je in de praktijk begeleiden in het leren omgaan met wapens en veiligheidsprocedures. Als de instructeur vindt dat je bekwaam genoeg bent wordt je aangemeld voor je PVB (Proeve Van Bekwaamheid). Ter voorbereiding op dit praktijkexamen wordt ook een proef-PVB afgenomen. Dit proces varieert van 5 tot ongeveer 8 praktijklessen, afhankelijk van hoe snel jij de vaardigheden onder de
knie hebt.


Nadat je ben geslaagd voor je PVB (Proeve Van Bekwaamheid) mag je zelfstandig gaan schieten met klein kaliber verenigingswapens (Fase 1 wapens) .  Je hebt nu een wit boekje waarin je schietbeurten worden afgestempeld.


Een half jaar later kun je een schriftelijk verzoek indienen om je GKT (Groot Kaliber Training) te volgen en daarna volwaardig lid te worden. Om toegelaten te kunnen worden als volwaardig lid moet je minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt en beschikken over een goede schietvaardigheid.

Na succesvolle afronding van de GKT training krijg je een geel boekje waarin je schietbeurten worden afgestempeld. Je mag nu fase 2 groot kaliber wapens schieten (revolver, pistool en enkelschots geweer). Na 1 jaar Lid van de vereniging mag je na een instructie ook fase 3 wapens gebruiken, dus ook semi-automatische wapens. Voor alle leden bestaat de verplichting om deel te nemen aan de interne competitie