Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld zal de secretaris contact met je opnemen en jou de informatie toesturen voor het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG is verplicht om (aspirant)lid te worden. Wanneer de VOG geregeld is zal de secretaris je uitnodigen voor een intake gesprek. Je wordt nu ingeshreven als aspirant lid van de vereniging.

Nadat je bent ingeschreven ontvang je een uitnodiging van een instructeur. Deze persoon gaat je in een aantal praktijk lessen leren om goed en veilig met wapens om te gaan.  Als de instructeur vindt dat je bekwaam genoeg bent wordt je aangemeld voor je PVB.  Tevens moet je hebben deelgenomen aan de veiligheidstraining (VVT)

Nadat je ben geslaagd voor je PVB (Proeve Van Bekwaamheid) mag je zelfstandig gaan schieten met klein kaliber verenigingswapens (Fase 1 wapens).  Je hebt nu een wit boekje waarin je schietbeurten worden afgestempeld.

Een half jaar later kun je een schriftelijk verzoek indienen om volwaardig lid te worden. Om toegelaten te kunnen worden als volwaardig lid moet je minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt en beschikken over een goede schietvaardigheid.

Na 1 jaar Lid van de vereniging te zijn geweest kan er een verzoek worden ingediend voor een groot kaliber training.  Na een succesvolle afronding van deze training krijg je een geel boekje waarin je schietbeurten worden afgestempeld. Je mag nu met groot kalibers verenigingswapens schieten.  (Fase2 en Fase 3 wapens)

Voor alle leden bestaat de verplichting om deel te nemen aan de interne competitie