De meest geschoten vuurwapen disciplines binnen SV Drachten zijn Klein Kaliber
Pistool (KKP), Klein Kaliber Revolver (KKR), Klein Kaliber Geweer(KKG), Klein
Kaliber Karabijn (KKK), Groot Kaliber Pistool (GKP), Groot Kaliber Revolver (GKR),
Groot Kaliber Geweer (GKG), Groot Kaliber Karabijn (GKK), Militair Pistool (MP),
Dynamic Service Rifle (DSR), Parcoursschieten (IPSC), Dutch Subgun Competition
(DSC) en Historische Wapens.

Binnen SV Drachten schieten wij, buiten de reguliere openingstijden om,
verschillende disciplines. Op deze pagina kun je meer informatie lezen over deze
discisciplines. Wanneer er geschoten wordt, wat de vereisten zijn en eventuele
kosten.